Επιστολή Δράσης
25 Μαΐου, 2022

Ο κουμπαράς “Στηρίζουμε όλα τα παιδιά του κόσμου” αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους έμπρακτης στήριξης των φίλων του Συλλόγου.

Ο κουμπαράς “Στηρίζουμε όλα τα παιδιά του κόσμου” βρίσκεται πλέον σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και επιλέγεται σε διάφορες εκδηλώσεις, σε μυστήρια γάμου και βάπτισης, και σε τελετές.

Οι χρηματικές δωρεές που συγκεντρώνονται, με αξιοπιστία και διαφάνεια, διατίθενται αποκλειστικά για τα παιδιά “Στηρίζουμε όλα τα παιδιά του κόσμου”.

 

Διαδικασία τοποθέτησης κουμπαρά σε μυστήριο:

  • Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων
  • Ορισμός ραντεβού και τοποθέτηση κουμπαρά & stand με οδηγίες και περιγραφή του συλλόγου
  • Ορισμός ραντεβού αποσφράγισης & καταμέτρησης από 2 μέλη του Δ.Σ. “Στηρίζουμε όλα τα παιδιά του κόσμου” και έναν εκπρόσωπο της οικογένειας
  • Παράδοση αναλυτικής λίστας δωρητών στην οικογένεια
  • Έκδοση και αποστολή νόμιμης απόδειξης και ευχαρηστήριας επιστολής σε κάθε δωρητή.

Διαδικασία τοποθέτησης κουμπαρά σε κατάστημα:

  • Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων
  • Ορισμός ραντεβού και τοποθέτηση κουμπαρά σε εμφανές σημείο στο κατάστημα
  • Ορισμός ραντεβού καταμέτρησης και αποσφράγισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή εφόσον γεμίσει ο κουμπαράς. Η αποσφράγιση γίνεται από αντιπρόσωπο του συλλόγου “Στηρίζουμε όλα τα παιδιά του κόσμου”
  • Επικοινωνία με το τμήμα κουμπαράδων για πληροφορίες

 

Τηλ: 690 765 1509

Email: info@stirizoumetapaidia.gr